کنتور_تفکیکی_آب

اندازه گيري آب سرد و گرم مصرفي

سیستم تفکیک آب مصرفی ساختمان برای مالکین و یا مدیران ساختمان این امکان را فراهم میسازد تا با استفاده از تکنولوژی خوانش از راه دور و خودکار میزان مصرف آب هر واحد را بر اساس میزان دقیق مصرف محاسبه نماید و بر اساس آن برای هرواحد قبض صادر کند . 

 

ویژگی های تفکیک آب مصرفی ساختمان:

  • افزایش ارزش ملک
  • بهبود رضایت ساکنین
  • بدون هزینه مجدد لوله کشی
  • اندازه گیری دقیق آب مصرفی
  • حفاظت از اتلاف آب و دیگر منابع
  • خوانش خودکار در بازه های زمانی مختلف(AMR)
  • حذف هزینه های عملیاتی و محاسباتی مدیران ساختمان
  • امکان محاسبه کلیه داده های جمع آوری شده و تهیه قبض مصرف

 

هر کنتور آب به یک سیستم خوانش خودکار مجهز است که اطلاعات را به سیگنال های رادیویی و یا به صورت سیمی به تجمیع کننده مرکزی منتقل می کنند . بدین ترتیب کلیه اطلاعات مصرف واحد های ساختمان به صورت متمرکز برای محاسبه هزینه مصرف نگهداری می شود .

سیستم تفکیک آب مصرفی