سیستم خوانش مادون قرمز

سیستم خوانش رادیویی

سیستم خوانش با سیم

سیستم خوانش خودکار

ساختار انرژی متر

تفکیک انرژی ساختمان

فوژان با تکنولوژی های پیشرفته هزینه های حامل های انرژی مصرفی را در ساختمان محاسبه کرده و میزان دقیقی از مصرف هر واحد را ارائه می نماید و این اطمینان رابرای ساکنین به همراه دارد که هر شخص به میزان مصرف خود مبلغی از هزینه حامل های انرژی را پرداخت می نماید .

نرم افزار تفکیک انرژی

سیستم تفکیک انرژی در واقع یک سرمایه گذاری برای مالکین محسوب می شود. با توجه به مانیتور کردن مصرف انرژی برای هر مالک و مشاهده میزان مصرف انرژی در هر ماه به مرور موجب تغییر رفتار در مصرف می¬شود. بر اساس مطالعات انجام شده این الگوی رفتاری از 15% تا 40% به صورت سالانه در مصرف انرژی صرفه می نماید . بدین ترتیب تفکیک انرژی یکی از کار آمد ترین شیوه های صرفه جویی انرژی محسوب می شود .

 

تفکیک_انرژی

انرژی_میتر_کوندیس

تجهیزات اندازه گیری انرژی

برای اندازه گیری انرژی در ساختمان ها نیاز به تجهیزاتی به نام انرژی میتر است. این دستگاه های در مسیر لوله های رفت و برگشت آب سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی قرار می گیرند و بر اساس دبی آب و اختلاف دمای رفت و برگشت میزان انرژی را اندازه گیری می کنند . برای جمع آوری و تجمیع اطلاعات هر دستگاه از دو تکنولوژی سیمی و بی سیم بر پایه استاندارد M-BUS استفاده میکنیم .
این دستگاه ها همگی با یکدیگر ارتباط داشته و اطلاعات خود را به صورت دست به دست از انرژی میتر ها به سرور مرکزی منتقل می نمایند.