شرکت مهندسي بهینه طراح فوژان به همراه جمعي از متخصصين جوان در حوزه هاي الکترونيک ، فناوری اطلاعات و با رويکرد ارائه تکنولوژی های نوین در صنایع مختلف در سال 94 تاسيس گرديد. اين مجموعه با استفاده از تجربه متخصصين خود در حوزه هاي مديريت انرژي ساختمان (BEMS)،مديريت ساختمان (BMS) ، ساختمان های هوشمند و تکنولوژی اینترنت اشیا توانسته است راهکارهاي نوين را در اين حوزه براي پروژه هاي مسکوني ، اداري و تجاري ارائه نمايد. این مجموعه توانسته است با ادغام تکنولوژی های مختلف روشهای جدیدی را در حوزه خدمات تفکیک و اندازه گیری انرژی و دیجیتال ساینیج ایجاد کند.